قانون ها و بازرسی جوش

قانون ها و بازرسی جوش

بازرسی قبلی از جوشکاری به خواسته آماده ساختن مقدمات عمل جوشکاری است . به گونه ای که ‌عیوب جوش را از فی مابین برده و یا این که به حدود مناسبی تقلیل دهد . اعمال یک برنامه بازرسی چشمی قادر است از بروز ۸۰ تا ۹۰ درصد از عیوب معمول در جوشکاری دوری نماید قانون ها و بازرسی جوش. این بازرسی مشتمل بر اقدامات ذیل است .

ورق سیاه ۶ میل فولاد مبارکه

اطلاع از کیفیت متبوع عمل و حالت افتتاح از قطعات و تیم عمل
مطالعه استاندارد‌های اجرایی

امتحان جوشکاری و اپراتور

 

بازرسی در موقع جوشکاری به خواسته اجرای درست عملیات جوشکاری ساخت و نصب اطمینان از به کاربردن مصالح و مواد مصرفی صحیح و دوری از تخلف‌ها واجب است .

گونه های بازرسی جوش

یکسری مثال از این بازرسی موقع جوشکاری به شرح ذیل است . انواع قانون ها و بازرسی جوش
بازرسی قطعات متصل شده و درزهای فراهم جوشکاری
بازرسی محل‌های جوش و سطح های همسایه به خواسته اطمنیان از تمیزی و عدم آلودگی با موادی که اثرات ضرر و زیان بخش بر جوش دارا هستند . طراحی تیرآهن چیست
بازرسی سطح ها برشکاری شده با شعله یا این که شیار زده شده به روش قوسی هوایی از نگاه پوسته , ترک و …
بازرسی مواد مصرفی جوشکاری از حیث دارا بودن اوضاع مطلوب و گرم و کم آب کردن الکترودهای روپوش قلیایی طبق دستورالعمل‌های مصوبه .
بررسی شرایط جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری از نگاه داشتن مهارت و قبولی در امتحان ذی‌ربط .
بازرسی پیش گرم کردن و محافظت سکو حرارت فی مابین پاسی در صورت لزوم .
بازرسی بعداز جوشکاری به مراد صحت گروه درست شده یا این که نصب شده و در اختیار گرفتن کیفیت جوش انجام می‌گردد .
فعالیت‌های بازرسی بعداز جوشکاری اتصالات لوله فولادی را بییاموزید 
بازرسی چشمی از دید وجود عیوب مرئی , ترک‌های سطحی , بریدگی کناره , کندگی , سوختگی , تقعر یا این که تحدب مضاعف نیمرخ جوش . قانون ها و بازرسی جوش
بازرسی تغییر تحول شکل‌های ناشی از جوشکاری ( انقباض موضعی , خیز , خم شدگی , تابیدگی , چرخش , کمانش , موجدار شدن , … ) شکستگی محور , به نیز خوردگی زاویه‌ها و غیره .
بازرسی بعد ها جوش و قطعه جوشکاری شده
بازرسی تنش زدایی و مشقت بعد از تنش زدایی
بازرسی‌های غیر مخرب ( پرتونگاری , امواج فراصوتی‌ , عیب یابی ذره مغناطیسی , مایع نافذ , جریان گردابی و غیره )
قانون ها و بازرسی جوش محاسبه کیفیت جوش می بایست در هر سه تراز بازرسی قبلی از جوشکاری‌ , بازرسی در موقع جوشکاری و بازرسی پس از جوشکاری صورت بپذیرد . جوش صورت گرفته و قطعه جوش داده شده می بایست با استانداردهای مناسب کیفیت منطبق داشته باشند . محاسبه کیفیت جوشکاری به عهده بازرس است . روش های تولید میلگرد

برای آنالیز کیفیت جوشکاری واجب است استاندارد قبول یا این که ترازو قبول جوش مشحص باشد و مدل تست غیر مخرب و میزان تست ( صد در صد تصادفی ) رقم بخورد . بازرس باید نتیجه ها آزمایش‌ها و بازرسی‌های انجام یافته را مجزاسازی و چک کند .

قبول جوش در هر سه تراز بازرسی از اهمیت ویژه‌ای شامل است . در واقع قبول می بایست قطعی و غیر غیر قابل درک باشد . برای قبول بایستی گواهینامه صادر شود یا این که فرم ذی‌ربط تهیه و امضا شود .

وظیفه‌های بازرس جوش
تعبیروتفسیر نقشه‌های جوشکاری و ویژگی ها
بررسی پیشنهاد خرید به مراد حصول اطمینان از صدق انتخاب مواد جوشکاری و مواد مصرفی
بررسی و شناسایی مواد اخذ شده طبق توصیه خرید قانون ها و بازرسی جوش
بررسی مخلوط شیمیایی و خاصیت مکانیکی از روی گزارش نورد , طبق نیازمندی‌های مشخص شده
بررسی فلز پایه از نگاه عیوب و انحرافات مجاز
بررسی طریق احتکار کردن فلز پرکننده و دیگر کارداران مصرفی
بررسی تجیهزات مورد استعمال
بررسی مهیا سازی اتصال جوش
بررسی به فعالیت دریافت کردن راهبرد جوشکاری تایید شده
بررسی چک صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای تایید شده
تعیین نمونه‌های تست تولیدی
محاسبه حاصل آزمایشات
شناخت با فرایندهای جوشکاری
بازرس جوش می بایست با فرایندهای متعدد جوشکاری آشنا بوده و خواسته از روند و کاربرد آن شرح فرآیند , ‌ مبداء حرارتی یا این که مبداء انرژی مورد استفاده‌ , چگونگی در اختیار گرفتن فرایند‌ , جنبه‌های عملیاتی و مساله ایمنی